สถาบันชาและกาแฟจัดกิจกรรม Sensory Coffee Up skill/Re-Skill เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ ห้อง ณ ห้อง Food Maker Space มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

May 22, 2023by Admin0
323442
323446
S__38813711
S__38813712_0
S__38813713
S__38813715
S__38813718
S__38813721
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 สถาบันชาและกาแฟจัดกิจกรรม Sensory Coffee Up skill/Re-Skill เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ ห้อง ณ ห้อง Food Maker Space (MI405) อาคาร I-Park ตึก M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการ Sensory โดย อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยในกิจกรรมมีการเรียนรู้การได้กลิ่น และรับรสชาติที่ควรมีและไม่ควรมีในกาแฟ และมีการ Cupping กาแฟคุณภาพดีจากหลายพื้นที่ ให้บุคลากรได้ชิมและร่วมกันแชร์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง กลิ่น รสชาติ สีของกาแฟ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมทางบุคลากรได้รับองค์ความรู้และนำความรู้ไปต่อยอดต่อไป

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.