อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การนำนวัตกรรมเชื่อมโยงการทำงานเพื่อตอบโจทย์ภาคเอกชน

May 26, 2023by Admin0
_MFI0039
_MFI0094
_MFI0182
_MFI0154
_MFI0218
_MFI0244
วันที่ 25 พ.ค. 66 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มฟล. พร้อมด้วย ผศ.ดร.พทป.ธิดารัตน์ ดวงยอด ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร นำทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เข้ารับฟังบรรยายแนะนำการดำเนินงานและการให้บริการจากอุทยานฯ พร้อมหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการนำงานวิจัยในรั้วมหาวิทยาลัยออกสู่เชิงพาณิชย์ เชื่อมโยงทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ทางคณะยังได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการโดยรอบ อาทิ โรงงานต้นแบบเครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Cosmetic Pilot Plant) พื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (Co-working Space, Maker Space, Business Incubator) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Food Maker Space, Food Innopolis)

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.