Advance Testing & Analysis

    •           การบริการวิเคราะห์ทดสอบ ชา-กาแฟและอาหารอื่น (Advance Testing & Analysis)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีห้องปฏิบัติการที่มีบุคลากรและเครื่องมือที่พร้อมจะสนับสนุนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารสำคัญในชา-กาแฟ รวมทั้งอาหารอื่น โดยห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ ให้บริการการวิเคราะห์ทดสอบและทดลองค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับชาและกาแฟ นอกจากนี้ยังมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ และอาหารอื่น นอกเหนือจากที่สถาบันชาและกาแฟ สามารถจะวิเคราะห์ได้ และอาคารปฏิบัติการ 4 (S4) สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหาร

สามารถสมัครเข้าร่วมรับบริการได้ที่ >> click <<

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.