February 15, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/144402572_226900459098001_6756266660413118768_n-960x640.jpg

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมชิมชาสูตรต่างๆ เพื่อทดสอบ sensory ของชา สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้นแบบภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการ) ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.