September 15, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/241797136_976707809781280_3451780468428173973_n-1-1-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันชาและกาแฟ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “The Art of Siamese Taste” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ทางด้านกลิ่น และการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าเครื่องดื่มและอาหาร โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และเชฟในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม ณ ห้อง MFU Food Makerspace (MI 405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ – แนะนำประชาสัมพันธ์ ห้อง MFU Food Makerspace – เสวนาหัวข้อ “มารู้จัก Edible perfume กันเถอะ” – Workshop สร้างสรรค์เมนูจาก Edible perfume โดยมี...

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.