November 30, 2020
120323751_155316939589687_9007661363727349422_o

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #7 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง ท่านจะได้รับ ∙ การอบรม และ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละหัวข้อ กว่า 10 ท่าน!! ∙ โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุน ตลาด และการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ∙ การสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก Food Innopolis และเครือข่าย ∙ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ...

November 13, 2020
KICKOFF FOODMAKERSPACE

KICKOFF FOODMAKERSPACE กิจกรรม Sip talk : “You and Me Grow Together” Mini Workshop Tea blending by KH Robert คุณเอมิกา กำจาย Coffee cupping by โดย อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ   พิเศษลงทะเบียนวันนี้ ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษภายในงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3bzLZUd หรือแสกนผ่าน QR Code สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-917011

October 17, 2020
119547324_149667916821256_8180083384228555146_n

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์) : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต (Thailand Food Innovation – Nationwide Online BootCamp 2020 : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation) โอกาสพิเศษ! สำหรับ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ อาจารย์ นักวิจัย...

August 31, 2020
115998587_129454918842556_8951101475985341923_o
115909640_129454975509217_3190340272650741502_o
116038776_129455032175878_445011946261530944_o
115930991_129455115509203_5793588795915486493_o

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดประชุมหารือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารแปรรูปที่มีศักยภาพเป็นอาหารนวัตกรรมหรืออาหารเพิ่มมูลค่า เพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยด้านการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและอาหารมีความพร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยใช้มาตรการด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เป็นตัวขับเคลื่อนภายใต้โครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม ระยะที่ 1 จากหิ้งสู่ห้างด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีอาจารย์จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งผู้ประกอบการอาหารเข้าร่วมประชุมหารือด้วย

July 31, 2020
116423133_129334872187894_8449609729927565900_n

Move On Chiang Rai Tea&Coffee: ไปต่อไม่รอแล้วนะ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยเวลา 15.00 น. จะเริ่มต้นกิจกรรม Omakase จากร้านที่ร่วมรายการ และเวลา 15.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นการ FB Live ผ่านทางเพจ Chiang Rai Tea&Coffee Month ททท. เชียงราย สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกลุ่มคนรักกาแฟเชียงราย จัดเสวนาออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการชาและกาแฟในหัวข้อดังนี้ Tea and Coffee journey : From Chiang Rai to Tokyo : โดย คุณปิยะณี อิโต เจ้าของร้าน Piyanee Thai Tea และคุณอายุ จือปา...

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.