December 23, 2022
S__6717503
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_136
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_139
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_143
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_148
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_35
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_26
269944
269945
269946

    เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม“การจัดการความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้” ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ด้านการทดสอบคุณภาพเมล็ดและการแปรรูปโกโก้ เรียนรู้การคัดแยกลักษณะเมล็ดโกโก้ที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่ดี เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลผลิตโกโก้และการชิมรสชาติโกโก้ มีผู้เชี่ยวชาญให้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ โดย คุณสุพักร์ ตั๊นวิเศษ (เก่ง) ผู้ก่อตั้ง PK chocolate เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ นำมาแปรรูปเมล็ดแห้งโกโก้ ร่วมกับ คุณนฤนาท  สิงห์ลอ เจ้าของร้าน Chef Bakery House ประสบการณ์ในวงการเบเกอรี่ยาวนานกว่า 30 ปี มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน ในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้การสร้าง Value สินค้าที่แปรรูปจากโกโก้ ตลาดไทยสู่ต่างประเทศ สัมผัสประสบการณ์การชิมช็อกโกแลตแบบมืออาชีพจะได้รสชาติอันน่ามหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่ดี และเรียนรู้วิธีการหมัก การตากโกโก้    

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.