ทดลองคั่วเมล็ดกาแฟ และทดสอบรสชาติกาแฟ

February 23, 2022by Admin0
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/S__3932193-1280x960.jpg

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง Coffee Roasting room (ห้องคั่วกาแฟ) แก่อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อของกาแฟโดยวิธีการดริป ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.