กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Food Innopolis Social Enterprise Hackathon ครั้งที่ 2

July 13, 2022by Admin0
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/287609468_546415550479822_416722481962235105_n.jpg

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม โครงการเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหาร “Food Innopolis Social Enterprise Hackathon” ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอาหาร โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำปรึกษาในการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสู่ความยั่งยืนของสังคม

   

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.