March 16, 2023
296965
335344002_729243492006838_6959863757027402786_n
335398750_225115533421878_2777154418851870741_n
335422534_728676168711958_5198172987654913629_n
335467625_1045634046824531_4010359371692707978_n
335595410_530740569143877_6441287023081843588_n
335625560_265307122504883_8006252451524501685_n
335833933_1405498256879966_6245866286001900431_n
336073997_606750700957568_4758353550882007769_n

วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ Mekong Research Symposium ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท โดยได้นำต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตภัณฑ์กาแฟจากผู้ประกอบการ Startup และจากเกษตรกร 11 ราย ในจังหวัดเชียงราย จากโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

March 16, 2023
335340382_1557392931406514_1649657576616828866_n
335502602_731979551804380_5841968767045964128_n
335669898_1630838467358847_8609622326980996012_n
336178044_144486625208976_7529982733349622798_n

วันที่ 14 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Institut Teknologi Sepuluh (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาในต่างประเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ทางหน่วยงานได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สร้างสรรค์ธุรกิจ MI Co-Working & Maker Space ,พื้นที่ Food maker Space และนำคณะเยี่ยมชมต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานด้วย

March 3, 2023
330856046_1586451188445665_5605629082306469733_n
330926243_2081028882096525_4051466878621353832_n
331409793_583315950070380_8933493776190185283_n
332063218_9099160733459321_986047048187527390_n
LINE_ALBUM_2322023 _1_230223_1
LINE_ALBUM_2322023 _1_230223_0
LINE_ALBUM_2322023 _1_230223_3
LINE_ALBUM_2322023 _1_230223_2
330823133_1359703964832237_7144569030262112401_n

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มีการแข่งขันเครื่องดื่มกาแฟและชา ในหัวข้อ “Drink of love”  ณ ห้อง Food Makerspace อาคาร I-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลกาแฟและชาล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Coffee & Tea Festival 2023) เป็นกิจกรรมที่เหล่านักสร้างสรรค์รอคอยจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 ทีมที่มาจากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ทุกทีมใช้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีมารังสรรค์เมนูต่าง ๆ และถ่ายทอดเรื่องราวของเครื่องดื่มได้น่าสนใจมากๆ และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่คุณ กุลธิดา  ลิ้มภูมิศักดฺ์มาจากร้าน Fallen Fruit ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่คุณพุทธิดา ฉลูรัตน์ มาจากร้าน Morning bell everything is happy รางวัลรองชนะอันดับ...

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.