วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง MFU Food Makerspace จัดกิจกรรมสอนการดริปกาแฟให้กับนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย

August 7, 2023by Admin0
347411_0
347414_0
347416_0
347419_0
347425_0
347795_0
347406_0
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง MFU Food Makerspace อาคาร
I-Park ตึก M-Square (MI405) ได้มีนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรม International Agro- Industry Short Course Program : Mae Fah Luang University ซึ่งมีการจัด Work Shop ภายใต้หัวข้อ “อาหารแห่งอนาคต” มีการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น เช่น ข้าว สับปะรด ชา กาแฟ เป็นต้น
ซึ่งการบรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในกิจกรรมมีการ Sensory กาแฟ ในระดับการคั่วต่างๆ การเรียนรู้วิธีการชงกาแฟที่ดี ให้มีรสชาติที่ดี สอนการดริปกาแฟและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับกาแฟให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติอีกด้วย

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.