May 10, 2023
317170
317171
317172
317173
317175
317177
319205
319208
319211

เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม สถาบันชาและกาแฟ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชาให้กับผู้บกพร่องทางสายตา ณ ห้อง ณ ห้อง Food Maker Space (MI405) อาคาร I-Park ตึก M-square โดยในกิจกรรมมีการจัดการให้ความรู้เรื่องพื้นฐานด้านชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชา ความรู้คู่กฎหมายทางด้านชา และให้ผู้บกพร่องทางสายตายังได้ฝึกปฏิบัติการใช้ประสาทสัมผัสผ่านทางการดม การชิม การสัมผัส วัตถุดิบชาจากพืชมากกว่า 50 ชนิด

May 10, 2023
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_111
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_109
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230428_19 - Copy - Copy
LINE_ALBUM_กิจกรรมกับอบต.โป่งงาม_230427_14 - Copy - Copy
LINE_ALBUM_กิจกรรมกับอบต.โป่งงาม_230427_2 - Copy - Copy
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_9 - Copy - Copy
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_24 - Copy
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_64 - Copy

วันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 องค์การบริหารตำบลโป่งงาม ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค่า โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้อง Food Maker Space (MI405) อาคาร I-Park ตึก M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในกิจกรรมมีการจัดการให้ความรู้เรื่องพื้นฐานด้านกาแฟ การพัฒนาการหมักวิธีการหมักกาแฟ โดย อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ การเรียนรู้พื้นฐานการคั่วกาแฟ และเชิงปฏิบัติการการคั่วกาแฟ การ Cupping กาแฟเพื่อหาโปรไฟล์ โดย ผศ. ดร. รัฐพล แสงระยับ, อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง และ อาจารย์ ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตและแปรรูปกาแฟต่อไป

March 16, 2023
296965
335344002_729243492006838_6959863757027402786_n
335398750_225115533421878_2777154418851870741_n
335422534_728676168711958_5198172987654913629_n
335467625_1045634046824531_4010359371692707978_n
335595410_530740569143877_6441287023081843588_n
335625560_265307122504883_8006252451524501685_n
335833933_1405498256879966_6245866286001900431_n
336073997_606750700957568_4758353550882007769_n

วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ Mekong Research Symposium ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท โดยได้นำต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตภัณฑ์กาแฟจากผู้ประกอบการ Startup และจากเกษตรกร 11 ราย ในจังหวัดเชียงราย จากโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

March 16, 2023
335340382_1557392931406514_1649657576616828866_n
335502602_731979551804380_5841968767045964128_n
335669898_1630838467358847_8609622326980996012_n
336178044_144486625208976_7529982733349622798_n

วันที่ 14 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Institut Teknologi Sepuluh (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาในต่างประเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ทางหน่วยงานได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สร้างสรรค์ธุรกิจ MI Co-Working & Maker Space ,พื้นที่ Food maker Space และนำคณะเยี่ยมชมต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานด้วย

March 3, 2023
330856046_1586451188445665_5605629082306469733_n
330926243_2081028882096525_4051466878621353832_n
331409793_583315950070380_8933493776190185283_n
332063218_9099160733459321_986047048187527390_n
LINE_ALBUM_2322023 _1_230223_1
LINE_ALBUM_2322023 _1_230223_0
LINE_ALBUM_2322023 _1_230223_3
LINE_ALBUM_2322023 _1_230223_2
330823133_1359703964832237_7144569030262112401_n

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มีการแข่งขันเครื่องดื่มกาแฟและชา ในหัวข้อ “Drink of love”  ณ ห้อง Food Makerspace อาคาร I-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลกาแฟและชาล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Coffee & Tea Festival 2023) เป็นกิจกรรมที่เหล่านักสร้างสรรค์รอคอยจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 ทีมที่มาจากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ทุกทีมใช้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีมารังสรรค์เมนูต่าง ๆ และถ่ายทอดเรื่องราวของเครื่องดื่มได้น่าสนใจมากๆ และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่คุณ กุลธิดา  ลิ้มภูมิศักดฺ์มาจากร้าน Fallen Fruit ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่คุณพุทธิดา ฉลูรัตน์ มาจากร้าน Morning bell everything is happy รางวัลรองชนะอันดับ...

December 23, 2022
S__6717503
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_136
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_139
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_143
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_148
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_35
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_26
269944
269945
269946

    เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม“การจัดการความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้” ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ด้านการทดสอบคุณภาพเมล็ดและการแปรรูปโกโก้ เรียนรู้การคัดแยกลักษณะเมล็ดโกโก้ที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่ดี เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลผลิตโกโก้และการชิมรสชาติโกโก้ มีผู้เชี่ยวชาญให้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ โดย คุณสุพักร์ ตั๊นวิเศษ (เก่ง) ผู้ก่อตั้ง PK chocolate เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ นำมาแปรรูปเมล็ดแห้งโกโก้ ร่วมกับ คุณนฤนาท  สิงห์ลอ เจ้าของร้าน Chef Bakery House ประสบการณ์ในวงการเบเกอรี่ยาวนานกว่า 30 ปี มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน ในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้การสร้าง Value สินค้าที่แปรรูปจากโกโก้ ตลาดไทยสู่ต่างประเทศ สัมผัสประสบการณ์การชิมช็อกโกแลตแบบมืออาชีพจะได้รสชาติอันน่ามหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่ดี และเรียนรู้วิธีการหมัก การตากโกโก้    

November 26, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/LINE_ALBUM_PADTHAI-SE2_Day2_๒๒๑๑๓๐_258-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2565 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator จัดกิจกรรมโครงการพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร “PADTHAI Social Enterprise ครั้งที่ 2” ในวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแสน จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ    

July 13, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/287609468_546415550479822_416722481962235105_n-960x640.jpg

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม โครงการเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหาร “Food Innopolis Social Enterprise Hackathon” ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอาหาร โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำปรึกษาในการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสู่ความยั่งยืนของสังคม    

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.