June 6, 2023
S__25698435
S__25698430
S__25698428
328833
328843
S__25698426

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้อง Food Maker Space MI 405 ทางทีมงาน Cup of Excellence Thailand ได้มีโอกาสไปแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของการ Cupping กาแฟ จากเวที Cup of Excellence รวมถึง workshop และชิมกาแฟที่ได้รับรางวัลจากประเทศต่างๆ ให้แก่อาสาสมัครจากทีมสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในรอบ International Round ที่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566 โดยมีนักศึกษา ผู้ประกอบการและเกษตรกรเข้าร่วมอบรมด้วย #coethailand

May 22, 2023
323442
323446
S__38813711
S__38813712_0
S__38813713
S__38813715
S__38813718
S__38813721

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 สถาบันชาและกาแฟจัดกิจกรรม Sensory Coffee Up skill/Re-Skill เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ ห้อง ณ ห้อง Food Maker Space (MI405) อาคาร I-Park ตึก M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการ Sensory โดย อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในกิจกรรมมีการเรียนรู้การได้กลิ่น และรับรสชาติที่ควรมีและไม่ควรมีในกาแฟ และมีการ Cupping กาแฟคุณภาพดีจากหลายพื้นที่ ให้บุคลากรได้ชิมและร่วมกันแชร์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง กลิ่น รสชาติ สีของกาแฟ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมทางบุคลากรได้รับองค์ความรู้และนำความรู้ไปต่อยอดต่อไป

May 18, 2023
347135133_281254770995751_3833645209270190196_n
347238176_1277727433128374_8092091673714176480_n
347244114_980587726272548_4444329251702288853_n
347256284_284198384031903_2626313517431476600_n
347392148_765414331904555_7432279846871743641_n
347397256_191825003752779_2707155328979333661_n
347397282_2224138904463824_3626637013555423677_n
347398195_6386316938112594_1354437550798695924_n
347405634_639469227592857_2200409170013973063_n
347415888_123558767399366_7725841809014643009_n

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ (Food Innopolis@MFU) ——— เมืองนวัตกรรมส่วนขยาย (Food Innopolis@MFU) ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับบริษัท บี.ที. โอโต้พาร์ต จำกัด (B.T.AUTO PART CO.,LTD.) จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตเมล็ดกาเเฟ โดย อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การเก็บผลกาแฟ กรรมวิธีการแปรรูป การคัดเเยกขนาด การจัดเก็บกาแฟสาร การคั่วกาแฟ การบรรจุภัณฑ์ Food Innopolis@MFU เปิดให้บริการคอร์สอบรม เเละกิจกรรมปฎิบัติ ให้กับผู้ประกอบการด้านกาแฟและผู้สนใจ ยกระดับความรู้ เพิ่มพูนประสบการความสามารถด้านกาแฟ ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite นอกจากนั้นสำหรับนักชิม ไม่เน้นชง เรามีกิจกรรม Public Cupping ให้กับผู้สนใจได้เข้าใจและเรียนรู้กาแฟระดับต้น เป็นการหาประสบการณ์ในด้านการชิมให้มากขึ้นอีกด้วย

May 10, 2023
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_111
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_109
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230428_19 - Copy - Copy
LINE_ALBUM_กิจกรรมกับอบต.โป่งงาม_230427_14 - Copy - Copy
LINE_ALBUM_กิจกรรมกับอบต.โป่งงาม_230427_2 - Copy - Copy
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_9 - Copy - Copy
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_24 - Copy
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_64 - Copy

วันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 องค์การบริหารตำบลโป่งงาม ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค่า โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้อง Food Maker Space (MI405) อาคาร I-Park ตึก M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในกิจกรรมมีการจัดการให้ความรู้เรื่องพื้นฐานด้านกาแฟ การพัฒนาการหมักวิธีการหมักกาแฟ โดย อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ การเรียนรู้พื้นฐานการคั่วกาแฟ และเชิงปฏิบัติการการคั่วกาแฟ การ Cupping กาแฟเพื่อหาโปรไฟล์ โดย ผศ. ดร. รัฐพล แสงระยับ, อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง และ อาจารย์ ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตและแปรรูปกาแฟต่อไป

December 23, 2022
S__6717503
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_136
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_139
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_143
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_148
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_35
LINE_ALBUM_อบรมโกโก้ 201265_221222_26
269944
269945
269946

    เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม“การจัดการความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้” ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ด้านการทดสอบคุณภาพเมล็ดและการแปรรูปโกโก้ เรียนรู้การคัดแยกลักษณะเมล็ดโกโก้ที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่ดี เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลผลิตโกโก้และการชิมรสชาติโกโก้ มีผู้เชี่ยวชาญให้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ โดย คุณสุพักร์ ตั๊นวิเศษ (เก่ง) ผู้ก่อตั้ง PK chocolate เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ นำมาแปรรูปเมล็ดแห้งโกโก้ ร่วมกับ คุณนฤนาท  สิงห์ลอ เจ้าของร้าน Chef Bakery House ประสบการณ์ในวงการเบเกอรี่ยาวนานกว่า 30 ปี มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน ในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้การสร้าง Value สินค้าที่แปรรูปจากโกโก้ ตลาดไทยสู่ต่างประเทศ สัมผัสประสบการณ์การชิมช็อกโกแลตแบบมืออาชีพจะได้รสชาติอันน่ามหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่ดี และเรียนรู้วิธีการหมัก การตากโกโก้    

November 26, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/LINE_ALBUM_PADTHAI-SE2_Day2_๒๒๑๑๓๐_258-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2565 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator จัดกิจกรรมโครงการพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร “PADTHAI Social Enterprise ครั้งที่ 2” ในวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแสน จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ    

July 13, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/287609468_546415550479822_416722481962235105_n-960x640.jpg

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม โครงการเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหาร “Food Innopolis Social Enterprise Hackathon” ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอาหาร โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำปรึกษาในการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสู่ความยั่งยืนของสังคม    

June 14, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/286898224_472836877985608_4648129383582848888_n-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนัวตกรรม ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดระหว่าง Startup และ Local Enterprises โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการชงกาแฟและเทรนด์กาแฟที่คาดว่าจะมาแรงในปี ค.ศ.2022 -กิจกรรม Matching ธุรกิจระหว่าง Startup และLocal enterprise -กิจกรรมพบปะพูดคุยกับ Local enterprise เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ โดย ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล.  

May 18, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/05/282098473_1130196751099051_9015152092288778476_n-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมพิธีลงนามเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ Guangxi Vocational & Technical College (GVTC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงษ์เกษฒจิตต์ รองอธิการบดี เป็นประธานร่วมลงนามฯ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมอมรมพัฒนาทักษะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ชา Tea Tasting โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ที่จะร่วมดำเนินงานในด้านต่างๆ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับชา รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมชา เพื่อร่วมกันผลักดัน ให้การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมชาก้าวสู่ระดับสากล และความร่วมมือในด้านงานบริการวิชาการในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับชา เพื่อจะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square

March 20, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/S__22151208-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชาและกาแฟ ปีที่ 3 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดการอบรมหลักสูตรเรียนรู้การใช้อุปกรณ์การชงกาแฟ “Coffee Brewing” ได้เชิญวิทยากร คุณพฤฒ นทีพายัพทิศ (The baristro) เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ชงกาแฟ ณ ห้อง Food Makerspace (MI405) ชั้น 4 อาคาร Innovation Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมคณะทำงานสถาบันชาและกาแฟ เรียนรู้ทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการชงกาแฟ ทำให้เกิดความชำนาญ และนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าของกาแฟ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดชาและกาแฟในอนาคต

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.