December 30, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/IMG_4447-1280x640.jpg

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัด เพื่อขอบคุณสื่อมวล จังหวัดเชียงราย ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีการแสดงโชว์การดริปกาแฟ จากสถาบันชาและกาแฟ และ Show Case ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่ม Amazing Thailand Dink 2021 คุณเดชธนา ทรัพย์มณีรัตน์ ร้าน Tee & Coffee Restaurant และ Show Case เมนูอาหารและเครื่องดื่มจากชาและกาแฟ คุณน้ำฝน จันจินะ (เซฟโจ๊ต) ครัวบ้านเลขที่ 9 ณ ห้อง MFU Food Makerspace (MI405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square

November 26, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/261784446_422122529575792_6095976121943418623_n-1280x640.jpg

วันที่ 26 พ.ย. 64 สถาบันชาและกาแฟร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Idea Creation : AMAZING THAILAND DRINK 2021 ภายใต้งาน Tea and Coffee For Future Living (Chiangrai Design Week 2021) ณ ห้อง Food Maker Space (MI405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square โดยได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบที่ใช้ในการแข่งขัน จากบริษัท SILPIN Asia จำกัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟและร้านอาหารสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มด้วยกลิ่นรสเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 ท่าน

September 15, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/241797136_976707809781280_3451780468428173973_n-1-1-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันชาและกาแฟ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “The Art of Siamese Taste” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ทางด้านกลิ่น และการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าเครื่องดื่มและอาหาร โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และเชฟในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม ณ ห้อง MFU Food Makerspace (MI 405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ – แนะนำประชาสัมพันธ์ ห้อง MFU Food Makerspace – เสวนาหัวข้อ “มารู้จัก Edible perfume กันเถอะ” – Workshop สร้างสรรค์เมนูจาก Edible perfume โดยมี...

February 15, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/144402572_226900459098001_6756266660413118768_n-960x640.jpg

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมชิมชาสูตรต่างๆ เพื่อทดสอบ sensory ของชา สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้นแบบภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการ) ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

November 13, 2020
KICKOFF FOODMAKERSPACE

KICKOFF FOODMAKERSPACE กิจกรรม Sip talk : “You and Me Grow Together” Mini Workshop Tea blending by KH Robert คุณเอมิกา กำจาย Coffee cupping by โดย อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ   พิเศษลงทะเบียนวันนี้ ลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษภายในงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3bzLZUd หรือแสกนผ่าน QR Code สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-917011

October 17, 2020
119547324_149667916821256_8180083384228555146_n

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2020 (ออนไลน์) : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต (Thailand Food Innovation – Nationwide Online BootCamp 2020 : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation) โอกาสพิเศษ! สำหรับ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการ, คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด การออกแบบหรืออื่น ๆ อาจารย์ นักวิจัย...

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.