การทดสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ (Cupping) โครงการ บพท.

March 14, 2022by Admin0
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/S__5275676-1280x960.jpg

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่หลวงให้บริการห้อง Cupping (คัพปิ้ง) ในดำเนินกิจกรรมการทดสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ (Cupping) โดย ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล และ ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.