ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร

September 30, 2022by Admin0
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/11/ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ.jpg

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.