ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Institut Teknologi Sepuluh (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย

March 16, 2023by Admin0
335340382_1557392931406514_1649657576616828866_n
335502602_731979551804380_5841968767045964128_n
335669898_1630838467358847_8609622326980996012_n
336178044_144486625208976_7529982733349622798_n

วันที่ 14 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Institut Teknologi Sepuluh (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาในต่างประเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ทางหน่วยงานได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สร้างสรรค์ธุรกิจ MI Co-Working & Maker Space ,พื้นที่ Food maker Space และนำคณะเยี่ยมชมต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานด้วย

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.