องค์การบริหารตำบลโป่งงาม ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค่า โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน

May 10, 2023by Admin0
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_111
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_109
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230428_19 - Copy - Copy
LINE_ALBUM_กิจกรรมกับอบต.โป่งงาม_230427_14 - Copy - Copy
LINE_ALBUM_กิจกรรมกับอบต.โป่งงาม_230427_2 - Copy - Copy
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_9 - Copy - Copy
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_24 - Copy
LINE_ALBUM_อบต.โป่งงาม_230501_64 - Copy
🎉 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 🎉
องค์การบริหารตำบลโป่งงาม ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค่า โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้อง Food Maker Space (MI405) อาคาร I-Park ตึก M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในกิจกรรมมีการจัดการให้ความรู้เรื่องพื้นฐานด้านกาแฟ การพัฒนาการหมักวิธีการหมักกาแฟ โดย อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ การเรียนรู้พื้นฐานการคั่วกาแฟ และเชิงปฏิบัติการการคั่วกาแฟ การ Cupping กาแฟเพื่อหาโปรไฟล์ โดย ผศ. ดร. รัฐพล แสงระยับ, อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง และ อาจารย์ ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตและแปรรูปกาแฟต่อไป

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.