สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ กลุ่มวิจัย Coffee Quality Research group จัดกิจกรรม Coffee Workshop, Knowledge Transfer Global Mobility Program

June 23, 2023by Admin0
335666
335667
335664
335665
335663
S__8306843
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง Food Maker Space สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ กลุ่มวิจัย Coffee Quality Research group จัดกิจกรรม Coffee Workshop, Knowledge Transfer Global Mobility Program A Linkage with Taylor’s University-SBS and Mae Fah Luang University บรรยายและให้ความรู้โดย อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง, อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ทีม Coffee Quality Research group แก่ นักศึกษามาเลเซีย ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตกาแฟ, การชงกาแฟ จากเทคนิค แอโรเพลส ทั้งยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการหมักกาแฟและปิดท้ายด้วยการชิมกาแฟที่มีรสชาติที่ดี ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.