กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคั่วกาแฟ ทดสอบกลิ่น และรสชาติกาแฟ ให้แก่เกษตกรและผู้ประกอบการกาแฟ

July 20, 2023by Admin0
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_0
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_1
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_2
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_7
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_10
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_11
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_15
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_16
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_17
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_19
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_20
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_21
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_23
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_24
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_25
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_28
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_29
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_31
เมื่อวันที่ 11-12 และ 15-18 ก.ค. 66 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.กิติพงษ์ คงพิพิจบรรจง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคั่วกาแฟ ทดสอบกลิ่น และรสชาติกาแฟ ให้แก่เกษตกรและผู้ประกอบการกาแฟ ณ ห้อง MFU Food Makerspace อาคาร I- Park ตึก M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการกาแฟที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายบูรณาการถ่ายทอดและส่งเสริมองค์ความรู้พื้นฐานด้านกาแฟนั้น สามารถนำไปปรับใช้กับกิจการกาแฟของตนเองต่อไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ต่อยอดความสำเร็จภายใต้การดำเนินโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน (บพท.) ในปีงบประมาณ 2564-2565
มุ่งหวังขยายพื้นที่ดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันกับภาคธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้กับกาแฟอาราบิก้า จากเดิมพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.