February 3, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/S__3170353-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง MFU Food Makerspace (Kitchen Lab) แก่อาจารย์ และบุคลากร จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมทำ cheese cake

January 26, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/IMG_4831-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริการห้อง Coffee Roasting room (ห้องคั่วกาแฟ) แก่นักศึกษา จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อทดลองคั่วเมล็ดกาแฟสำหรับทำงานวิจัย ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

January 24, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/IMG_4821-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการห้อง Coffee Roasting room (ห้องคั่วกาแฟ) แก่ผู้ประกอบการ เพื่อทดลองคั่วเมล็ดกาแฟ ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

January 11, 2022
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศ-อัตราค่าใช้บริการด้านอาคารสถานที่-_page-0001-1200x640.jpg

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ขอแจ้งข่าวสำหรับผู้ที่เข้าใช้บริการห้องMFU Food Makerspace ตั้งแต่บัดนี้จะมีการเก็บค่าบริการการใช้ห้องMFU Food Makerspace อัตราตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

December 30, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/IMG_4447-1280x640.jpg

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัด เพื่อขอบคุณสื่อมวล จังหวัดเชียงราย ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีการแสดงโชว์การดริปกาแฟ จากสถาบันชาและกาแฟ และ Show Case ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่ม Amazing Thailand Dink 2021 คุณเดชธนา ทรัพย์มณีรัตน์ ร้าน Tee & Coffee Restaurant และ Show Case เมนูอาหารและเครื่องดื่มจากชาและกาแฟ คุณน้ำฝน จันจินะ (เซฟโจ๊ต) ครัวบ้านเลขที่ 9 ณ ห้อง MFU Food Makerspace (MI405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square

November 26, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/261784446_422122529575792_6095976121943418623_n-1280x640.jpg

วันที่ 26 พ.ย. 64 สถาบันชาและกาแฟร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Idea Creation : AMAZING THAILAND DRINK 2021 ภายใต้งาน Tea and Coffee For Future Living (Chiangrai Design Week 2021) ณ ห้อง Food Maker Space (MI405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square โดยได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบที่ใช้ในการแข่งขัน จากบริษัท SILPIN Asia จำกัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟและร้านอาหารสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มด้วยกลิ่นรสเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 ท่าน

September 15, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/241797136_976707809781280_3451780468428173973_n-1-1-1280x640.jpg

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันชาและกาแฟ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “The Art of Siamese Taste” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ทางด้านกลิ่น และการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าเครื่องดื่มและอาหาร โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และเชฟในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วม ณ ห้อง MFU Food Makerspace (MI 405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ – แนะนำประชาสัมพันธ์ ห้อง MFU Food Makerspace – เสวนาหัวข้อ “มารู้จัก Edible perfume กันเถอะ” – Workshop สร้างสรรค์เมนูจาก Edible perfume โดยมี...

February 15, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/144402572_226900459098001_6756266660413118768_n-960x640.jpg

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมชิมชาสูตรต่างๆ เพื่อทดสอบ sensory ของชา สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้นแบบภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการ) ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

November 30, 2020
120323751_155316939589687_9007661363727349422_o

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #7 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง ท่านจะได้รับ ∙ การอบรม และ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละหัวข้อ กว่า 10 ท่าน!! ∙ โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุน ตลาด และการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ∙ การสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก Food Innopolis และเครือข่าย ∙ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ...

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.