December 30, 2021
http://fi.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/IMG_4447-1280x640.jpg

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัด เพื่อขอบคุณสื่อมวล จังหวัดเชียงราย ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีการแสดงโชว์การดริปกาแฟ จากสถาบันชาและกาแฟ และ Show Case ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่ม Amazing Thailand Dink 2021 คุณเดชธนา ทรัพย์มณีรัตน์ ร้าน Tee & Coffee Restaurant และ Show Case เมนูอาหารและเครื่องดื่มจากชาและกาแฟ คุณน้ำฝน จันจินะ (เซฟโจ๊ต) ครัวบ้านเลขที่ 9 ณ ห้อง MFU Food Makerspace (MI405) ชั้น 3 อาคาร I – Park ตึก M – Square

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.