July 20, 2023
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_0
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_1
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_2
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_7
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_10
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_11
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_15
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_16
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_17
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_19
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_20
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_21
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_23
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_24
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_25
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_28
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_29
LINE_ALBUM_11-18 ก.ค.66_230720_31

เมื่อวันที่ 11-12 และ 15-18 ก.ค. 66 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัฐพล แสงระยับ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.กิติพงษ์ คงพิพิจบรรจง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคั่วกาแฟ ทดสอบกลิ่น และรสชาติกาแฟ ให้แก่เกษตกรและผู้ประกอบการกาแฟ ณ ห้อง MFU Food Makerspace อาคาร I- Park ตึก M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการกาแฟที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายบูรณาการถ่ายทอดและส่งเสริมองค์ความรู้พื้นฐานด้านกาแฟนั้น สามารถนำไปปรับใช้กับกิจการกาแฟของตนเองต่อไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ต่อยอดความสำเร็จภายใต้การดำเนินโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน (บพท.) ในปีงบประมาณ 2564-2565 มุ่งหวังขยายพื้นที่ดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันกับภาคธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้กับกาแฟอาราบิก้า จากเดิมพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

July 6, 2023
_MFI0033
_MFI0041
_MFI0047
_MFI0079
_MFI0135
_MFI0138

วันที่พฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Food Maker Space MI405 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีกิจกรรม Workshop : เปิดประสบการณ์ใหม่กับกาแฟจากเวทีระดับโลก Cup of Excellence ภายใต้งานประชุมเครือข่ายชาและกาแฟ ประเทศไทย 2566 ในกิจกรรมได้พูดถึงที่มาของ Cup of Excellence (COE) กับความสำคัญต่อวงการกาแฟและทำความรู้จักชิมกาแฟ Cup of Excellence (COE) โดย คุณวรดนัย สิงหเดช Marketing director บริษัท Aroma Group และคุณอัครนันท์ ธัญธีราเศรษฐ์ Cup of Excellence International Jury ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านกาแฟในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมสามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคตไม่มากก็น้อย #FoodInnopolisMFU #สถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #AromaGroup #CupofExcellence #COE

July 2, 2023
357502729_238593418963715_1441982276939137792_n
356934146_238593428963714_3225312533183007259_n
357571638_238593508963706_8530117446776884001_n
357114023_238593518963705_3304089608726272733_n

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณวริศ มันตาวลี” หนุ่มอาข่า เจ้าของธุรกิจ “เฮราโมน คอฟฟี่ ฟาร์ม” หมู่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ส่งกาแฟเข้าประกวด Cup of Excellence Thailand 2023 และได้เป็น Cupping Top 10 International Round ในประเภทกาแฟอาราบิก้า กระบวนการแปรรูป Wash Process เบื้องหลังความสำเร็จของ “เฮราโมน คอฟฟี่ ฟาร์ม” เกิดจากโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มี ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มฟล. เป็นหัวหน้าโครงการและคณะนักวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และถึงแม้จะจบโครงการไปแล้ว คุณวริศ ยังมุ่งพัฒนากาแฟให้ดีขึ้นกว่าเดิม ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตกาแฟเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี จนได้เป็น Top 10 กาแฟที่ดีที่สุดในประเทศไทย สามารถย้อนดู...

July 2, 2023
337257
337424
337339
337340
337337
337413
357073365_2873197862816292_1929184492328115638_n
357177561_2873197866149625_6025843768904382326_n
357133108_2873200196149392_3062159533289559624_n
356891418_2873200606149351_1984100360967475020_n

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 มีการประกวด Cup of Excellence Thailand 2023 รอบ International Round ที่ PANA Coffee จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการประกวดมีกรรมการจากทั่วโลก เพื่อคัดเลือกกาแฟแก้วที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งทางทีมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง, อาจารย์ ดร. ประทักษ์ เจียรกุลสวัสดิ์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งในทีมมีทั้ง เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการกาแฟกับส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมเป็น Volunteer ในการประกวดครั้งนี้ด้วย บอกได้เลยว่าได้ประสบการณ์ และได้เรียนรู้จากการเป็น Volunteer ครั้งนี้มาก ๆ เพราะได้เรียนรู้วิธีการ Cupping ในระดับสากล ซึ่งสามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคตไม่มากก็น้อย...

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.