สถาบันชาและกาแฟ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชาให้กับผู้บกพร่องทางสายตา

May 10, 2023by Admin0
317170
317171
317172
317173
317175
317177
319205
319208
319211
เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 🎉 สถาบันชาและกาแฟ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชาให้กับผู้บกพร่องทางสายตา ณ ห้อง ณ ห้อง Food Maker Space (MI405) อาคาร I-Park ตึก M-square โดยในกิจกรรมมีการจัดการให้ความรู้เรื่องพื้นฐานด้านชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชา ความรู้คู่กฎหมายทางด้านชา และให้ผู้บกพร่องทางสายตายังได้ฝึกปฏิบัติการใช้ประสาทสัมผัสผ่านทางการดม การชิม การสัมผัส วัตถุดิบชาจากพืชมากกว่า 50 ชนิด

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.