March 16, 2023
296965
335344002_729243492006838_6959863757027402786_n
335398750_225115533421878_2777154418851870741_n
335422534_728676168711958_5198172987654913629_n
335467625_1045634046824531_4010359371692707978_n
335595410_530740569143877_6441287023081843588_n
335625560_265307122504883_8006252451524501685_n
335833933_1405498256879966_6245866286001900431_n
336073997_606750700957568_4758353550882007769_n

วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ Mekong Research Symposium ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท โดยได้นำต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตภัณฑ์กาแฟจากผู้ประกอบการ Startup และจากเกษตรกร 11 ราย ในจังหวัดเชียงราย จากโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

March 16, 2023
335340382_1557392931406514_1649657576616828866_n
335502602_731979551804380_5841968767045964128_n
335669898_1630838467358847_8609622326980996012_n
336178044_144486625208976_7529982733349622798_n

วันที่ 14 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Institut Teknologi Sepuluh (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาในต่างประเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ทางหน่วยงานได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สร้างสรรค์ธุรกิจ MI Co-Working & Maker Space ,พื้นที่ Food maker Space และนำคณะเยี่ยมชมต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานด้วย

ติดต่อเรา

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 ห้อง 307 อาคาร I-Park (M Square)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.
ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

แผนที่

© Copyright MFii. All Rights Reserved.

© Copyright MFii. All Rights Reserved.